Isolerende gulve

Danmark er og vil vedblive med at være et foregangsland, når det handler om bæredygtighed. Men hvad er bæredygtighed egentlig? Det er sådan en slags paraplybetegnelse for miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter i samfundet. Men fordi vi har fået meget større bevidsthed om det miljømæssige – og dermed også klimaforandringerne – i den trekant, så er vi også begyndt at lægge meget mere vægt på miljøet i alle aktiviteter. Det har naturligvis konsekvenser for måden, vi håndterer de økonomiske og sociale faktorer. I Danmark er vi dog så langt fremme, at der allerede er lovgivninger for, fx hvordan nye bygninger skal konstrueres. Det bliver et krav om ganske få år, at alle nye bygninger opføres på en måde, så der dæmmes op for CO2 udslip. Det krav skal mødes både med de materialer, vi bygger med, og måden materialerne bliver transporteret fra leverandøren til byggepladsen på.

Boligmangel

Fordi der er boligmangel i de store byer i Danmark, bliver der opført mange nye lejlighedskomplekser. Samtidigt bliver der også opført nye erhvervsbygninger. Det kan fx være kontorbyggerier. Det er i og for sig ikke så komplekst at opføre en kontorbygning. Der skal selvfølgelig tænkes på godt indeklima. Solidt byggeri, der ikke forfalder hurtigt, er også en dimension, som skal indtænkes. Og naturligvis skal vi ikke misbruge ressourcerne, vi har til rådighed.

Hvis vi nu kigger på indeklimaet, så er en af de vigtigste elementer i nyt byggeri god isolation. Det handler om isolation i både vægge, lofter og gulve. Og når vi taler om kontorbyggerier, hvor der ofte er tale om store rum med meget lette og ofte flytbare inddelinger, så bliver isolation af gulvet lige pludseligt meget vigtigt. Det danske klima er ikke det luneste. For at spare på ressourcerne kan der selvfølgelig sættes varmepumper op i bygningen. Men isolationen af gulvet er nok et af de vigtigste og afgørende elementer, at kigge på. Hvilket materiale skal man bruge?

Thermotec sparer på varmen

Et forslag hedder Thermotec – denne type undergulv: https://a10.dk/undergulve/thermotec-gulv/. Det er et nyt miljørigtigt materiale, som er meget fleksibelt. Og det er ikke tungt. Det kan lægges under Estrich slidlagsgulve og vil medvirke til, at gulvet føles varmt. Thermotec er fleksibelt forstået på den måde, at du fx kan indlægge rør til opvarmning af gulve og derefter lægge Thermotec som isolation, inden du lægger selve gulvet. Thermotec vil forme sig efter rørene – uden at du oplever spild af isoleringsmaterialet. (Det består nemlig af meget bitte små kugler, der triller ned i et plan.)

Slidlaget kan også isolere

Jeg nævnte, før at du kan lægge Thermotec under Estrich slidlagsgulve ( https://a10.dk/undergulve/estrich-slidlagsgulve/ ) . Her gælder det samme, som hvis du lægger isolation under andre gulve. Materialet er let at transportere. Her må du så finde den bedste og mest miljørigtige måde at få materialet frem til byggepladsen. Det kan eventuelt ske i samarbejde med leverandøren, som sikkert allerede har erfaringer fra andre af sine kunder. Måske vil det smarteste være, at materialet sendes til dig med tog, så du skal mindre brændstof, fordi du kan hente det på togstationen og derfor ikke skal køre over lange afstande.