Ikke Meyer men næsten

Hvis du er ung, husker du ham næppe – den folkekære skuespiller, der udødeliggjorde vicevært Meyer i Huset på Christianshavn. Han var en fantastisk figur, der med ét slag gjorde selve det at være vicevært til noget, der blev talt om og lagt mærke til. Meyer rollen var ganske doven, og hans primære rolle bestod i at læne sig op ad en kost eller drikke bajere med de andre i Rottehullet. Sådan er viceværtjobbet jo naturligvis ikke i virkeligheden. Faktisk er den moderne vicevært i dag ofte en yderst specialiseret håndværker – eller endnu oftere: En række specialister, der løser de forskellige opgaver.

Udliciteret vicevært?

I dag er det ganske almindeligt, at ejendomme ikke har en ansat vicevært men derimod benytter sig af et firma, der så udfører viceværtservice. Det er der mange gode grunde til – og de væsentligste er, at man dermed sparer en fast udgift væk, der jo også indeholder feriepenge, sygepenge etc. samt den enorme fleksibilitet og adgang til faglig kunnen der opnås.

Et virkelig godt eksempel herpå er firmaet Sjællands Ejendomsservice, der reelt tilbyder alt det, en vicevært normalt arbejder med: http://sjaellands-ejendomsservice.dk/vicevaert

De udfører alle de opgaver, der normalt er forbundet med viceværten – lige fra simpel fejning over opløsning af tilstoppede afløb til snerydning. Og det er værd at bemærke her, at de opererer over hele Sjælland inkl. hele København.

Rensning og algebehandling af tag

Samme firma har en afdeling, der beskæftiger sig med algebehandling af tag – og de er endda godkendte til også at algebehandle stråtag. Det er et ganske vigtigt område, da et overgroet tag ikke blot er grimt at se på, men det nedsætter faktisk også tagets levetid. Et rent og behandlet tag skyr forurening fra luften meget bedre, og omvendt vil et algelag på taget fastholde for eksempel syreregn, der så nedbryder tagsten eller stråene.

Der er derfor god grund til at passe på sit tag – ikke mindst da et nyt tag jo koster en formue.

Det samme er tilfældet med tagrender, der over tid bliver utætte. Det kan i værste fald betyde fugtskader i murene, der igen kan lede til skimmel og svamp.

De uddannede blikkenslagere hos Sjællands Ejendomsservice tager sig også af det område, og har man for eksempel en viceværtaftale med dme, bliver den slags kontrolleret, så der kan sættes ind, FØR skaden er sket.

Vi tøver ikke med at give Sjællands Ejendomsservice alle fem stjerner!

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
Sjællands Ejendomsservice
Author Rating
51star1star1star1star1star