Krav til datacentre

Dengang i gamle dage, da alt foregik analogt og manuelt, var alting meget nemmere. Sådan er der en del af den lidt ældre generation, der tænker. De har måske en nostalgisk følelse af, at de gode gamle dage var bedre, end nutiden er, hvor alt er blevet digitaliseret. De fører ofte argumenter frem for, at det var bedre i gamle dage, som er baseret på, at dengang var der ikke de store katastrofale ulykker. Der var mere menneskelighed og personlig kontakt. Ok, det er måske rigtigt. Men den digitalisering, der er sket i vores samfund, har dog betydet, at mange flere mennesker har adgang til information og at levestandarden generelt er blevet meget højere i forhold til dengang, de ældre var unge.

“Digitale ulykker”

Jo, det er rigtigt, at der sker mange alvorlige ulykker. Og at vores samfund måske er blevet meget mere følsomt, fordi det er blevet digitaliseret. Vi hører jo ofte om cyber-attacks, der bevirker at vores NemID eller Mit ID ikke virker. Vi hører også om alle de her historier om svindlere, der narrer store summer fra uskyldige (og uvidende) mennesker via internettet. Men tænker vi over, at digitaliseringen også redder menneskeliv? Vi kan jo kontrollere fx en kæmpe flyvemaskine digitalt. Den kan komme uden om en farlig storm, fordi piloten får besked i tide. Tænker vi over, at digitaliseringen har givet mange mennesker arbejde. Tænker vi også over, at digitaliseringen udvikler nye jobs og produkter? Og ja, tænker vi i det hele taget over, at vi også har fået nye infrastrukturer ind på vores arbejdspladser, som også kræver nye kvalifikationer?

Følsomme datacentre

Tænk blot på, at der findes rigtigt mange datacentre i vores samfund i dag. Dette er følsomme rum, hvor serverne står og arbejder på højtryk, så vi kan handle via internettet – eller bare få de oplysninger, som vi har brug for – i tide.
Det tænker vi ikke på – til dagligt. Men de er der. Og det er meget følsomme rum. Vores teknologi er dog ikke altid helt sikker. Der kan nemlig godt gå brand i et datacenter. Og det vil være katastrofalt. Fx for et trafikknudepunkt – fx en lufthavn.
Den slags små rum findes på rigtigt mange store og mindre arbejdspladser. Og det skal være brandsikre rum. Ellers kan det gå grueligt galt.

Brandsikring er alfa og omega

Det kan godt være, at et der ikke har været tilstrækkelige muligheder for datacenter brandsikring og brandslukning, da du hørte om den flyulykke, hvor et fly fløj ind i et bjerg derovre ved Himalaya. Det kan også være, at datacenter brandslukningen var utilstrækkelig, og dermed måtte virksomheden lukke ned, indtil centeret blev genopbygget. Og ja, sådan et anlæg – altså et til datacenter brandslukning – kræver måske ikke bemanding. Men det sikrer, at du kan blive serviceret sikkert. Og vil du leve uden de muligheder, vi har i dag, for både at kunne handle på nettet sikkert – eller bevæge os sikkert med fly, tog eller skib? Det ville du nok ikke. Så lad være med altid at tale om de gode gamle dage. Det var måske anderledes dage.