Kulørt drama

For 2 år siden kom min datter på efterskole. Vi var ret heldige at finde en plads til hende. Hun kom på efterskole 10. klasse niveau, fordi hun gerne ville være skuespiller, og ikke havde lyst til at fortsætte i et traditionelt gymnasialt uddannelsesforløb. Hun var rent ud sagt træt af terperierne i matematik og dansk efter 9. klasse. Hun havde klaret sig godt til eksaminerne og kunne sagtens komme videre i 1. g. Det var bare ikke det, hun ville.

Vi havde talt en del om det i løbet af hendes sidste skoleår i folkeskolen. Hendes drøm om at blive skuespiller var altoverskyggende. Jeg var meget bekymret, fordi fremtiden som skuespiller er temmelig usikker. Og konkurrencen om at komme på en decideret teaterskole er meget hård.

Efterskole med drama

Her i familien blev enige om, at hun kunne komme på en drama efterskole for at prøve sin drøm om at blive skuespiller af.

Egentlig kom hun på en musikefterskole, men de har også et linjefag i teater og drama. Hun var rigtig glad for det. Hun fik et stort indblik i, hvad det vil sige at sætte en rigtig forestilling op. Hun blev meget betaget af problematikken omkring dét at skabe et rum, som fanger publikum, og samtidigt giver skuespillerne mulighed for at udtrykke sig og fortolke deres roller.

Som skoleåret gik, fulgte hun naturligvis de obligatoriske fag – fik rigtigt fine karakterer, men mere vigtigt: Hun fik en masse venner og veninder, som også gerne ville være skuespillere eller musikere. Men hendes prioritet svingede væk fra skuespilleriet. Hun indså, at hendes talent kun rækker til amatørforestillinger. Men det er hun ikke ked af. Hun indså nemlig, at hun har et unikt talent for at skabe rum. Scenografi. Hun kan med få midler få et kvadratisk, koldt og funktionalistisk rum til at ligne et taffel fra middelalderen. Hun er virkeligt dygtig til det der med lyseffekter, farver og møblering.

Drama efterskolen lagde nemlig vægt på, at alle eleverne på teaterlinjen fik indblik i, hvordan en scene kan bygges op. Samtidigt kom eleverne på ekskursioner til forskellige teatre, hvor de fik indblik i, hvordan prøverne foregår, hvordan samspillet mellem stykket, og rummet, og skuespillerne selv, foregår. Hun blev mere og mere optaget af den proces. Fik ovenikøbet lov til at opholde sig sammen med en scenograf et par eftermiddage i et af teatrenes prøveperioder, så hun kunne se, hvordan han arbejder. Ja, han tilbød hende et fritidsjob, men det var hun for genert til at sige ja til, imens hun gik på efterskolen.

Da hendes år på efterskolen var afsluttet, var hun lidt usikker på, hvilket karrierevalg hun ville forfølge. Jeg foreslog hende at tage kontakt til scenografen for at spørge om, hun stadig kunne komme og arbejde hos ham. Det gjorde hun, og nu arbejder hun sammen med ham. Hun tjener ikke så mange penge, men er glad og godt på vej. Hun har lært meget af ham. Hun har dog fundet ud af, at hun hellere vil arbejde med indendørs design. Så næste år fortsætter hun sin uddannelse på HF. Hendes mål er at komme på arkitektskolen.